Forebygg vannskader og få billigere forsikring


Forebygg vannskader og få billigere forsikring

Visste du at over halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes vannskader? Skal vi tolke forsikringspremiene fra forsikringsselskapene, fremstår vann som en vel så stor risiko som brann. Dette kan du som styreleder dra til din fordel, ved å forebygge vannskader og redusere forsikringspremien.

Forsikringspremien til et sameie og borettslag har som regel to hovedposter; brannpremie ogvannpremie. Forsikringsselskaper får daglig mellom 200-250 meldinger om vannskader på bygninger i Norge. Samlede erstatninger etter vannskader er lavere enn brannskader, men økende. De fleste forsikringsselskap er behjelpelige med å gi råd om hvilke sikkerhetsinstallasjoner mot vannskader som bør utføres, slik at vannpremien kan reduseres.

Styret.com anbefaler styrer i første omgang å fokusere på fem ting:

  1. Utfør en tilstandskontroll av røranlegg; eks. utekran, avløpsrør (soilrør) og andre vannførende installasjoner. En historie som viser viktigheten for et sameie og borettslag å ha kontroll på felles rørsystem kan dere lese her: help.no
  2. Få oversikt over hva forsikringspremien dekker mht. vannskader og innled samtaler med forsikringsselskapet for å finne ut hva som lønner seg å utføre
  3. Styret.com sin erfaring er at installasjon av lekkasjestopper gir god reduksjon i forsikringspremie og konsekvenser ved en hendelse
  4. Utarbeid informasjon til beboere om retningslinjer vedrørende vann / våtrom, der dere blant annet ber seksjoner som skal utføre arbeid på våtrom om å melde dette til styret. Deres arbeid kan ha betydning for de felles rørsystemene og vice versa.
  5. Anbefal alltid beboere at oppussing av bad utføres av autorisert personell. Vannlekkasjer fra seksjoner skal ikke skade andre seksjoner eller fellesareal. Da kan beboeren bli ansvarspliktig.

Når tiltakene fra en tilstandskontroll er utført, må dere også huske på å etablere gode rutiner for å opprettholde kontroll, ved at tiltakene dere utfører får periodisk vedlikehold og service. Få servicekontrakt med det samme. Det er lurt å velge et selskap med god historikk, slik at de er der når du trenger hjelp innen garantitiden.

Om uhellet allikevel skulle være ute, har Styret.com innebygget varslingstjeneste internt og eksternt i sin software-løsning. Husk at det kan bli økt forsikring om tiltak ikke utføres, samt at det er en fare for avkorting i utbetalinger etter vannskader – les forsikringsdokumentene grundig.

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene

Write a Comment