Kategori: Lavere kostnader

08 jun 2016

Forebygg vannskader og få billigere forsikring

Visste du at over halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes vannskader? Skal vi tolke forsikringspremiene fra forsikringsselskapene, fremstår vann som en vel så stor risiko som brann. Dette kan du som styreleder dra til din fordel, ved å forebygge vannskader og redusere forsikringspremien.

Forsikringspremien til et sameie og borettslag har som regel to hovedposter; brannpremie ogvannpremie. Forsikringsselskaper får daglig mellom 200-250 meldinger om vannskader på bygninger i Norge. Samlede erstatninger etter vannskader er lavere enn brannskader, men økende. De fleste forsikringsselskap er behjelpelige med å gi råd om hvilke sikkerhetsinstallasjoner mot vannskader som bør utføres, slik at vannpremien kan reduseres.

Styret.com anbefaler styrer i første omgang å fokusere på fem ting:

  1. Utfør en tilstandskontroll av røranlegg; eks. utekran, avløpsrør (soilrør) og andre vannførende installasjoner. En historie som viser viktigheten for et sameie og borettslag å ha kontroll på felles rørsystem kan dere lese her: help.no
  2. Få oversikt over hva forsikringspremien dekker mht. vannskader og innled samtaler med forsikringsselskapet for å finne ut hva som lønner seg å utføre
  3. Styret.com sin erfaring er at installasjon av lekkasjestopper gir god reduksjon i forsikringspremie og konsekvenser ved en hendelse
  4. Utarbeid informasjon til beboere om retningslinjer vedrørende vann / våtrom, der dere blant annet ber seksjoner som skal utføre arbeid på våtrom om å melde dette til styret. Deres arbeid kan ha betydning for de felles rørsystemene og vice versa.
  5. Anbefal alltid beboere at oppussing av bad utføres av autorisert personell. Vannlekkasjer fra seksjoner skal ikke skade andre seksjoner eller fellesareal. Da kan beboeren bli ansvarspliktig.

Når tiltakene fra en tilstandskontroll er utført, må dere også huske på å etablere gode rutiner for å opprettholde kontroll, ved at tiltakene dere utfører får periodisk vedlikehold og service. Få servicekontrakt med det samme. Det er lurt å velge et selskap med god historikk, slik at de er der når du trenger hjelp innen garantitiden.

Om uhellet allikevel skulle være ute, har Styret.com innebygget varslingstjeneste internt og eksternt i sin software-løsning. Husk at det kan bli økt forsikring om tiltak ikke utføres, samt at det er en fare for avkorting i utbetalinger etter vannskader – les forsikringsdokumentene grundig.

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene

28 apr 2016

Bli Styreleder der du bor

Styreleder er en lærerik rolle. Det er som å lede en liten bedrift der du er medeier. Med dagens boligmarked er det viktig å ta vare på investeringen. Som styreleder kan du påvirke dette og hvor attraktivt ditt sameie eller borettslag skal framstå. Det påvirker igjen verdien på eiendommen. Du får også betalt for jobben.

Oppgavene er mange og ofte overførbare til din faste jobb; Planlegge og lede møter, forstå medeieres behov, delegere og følge opp arbeid, forstå og følge opp regnskap, kutte kostnader og reforhandle avtaler, tenke langsiktig (eks. etablere vedlikeholdsfond så dere slipper dyre lån i framtiden), øke sikkerheten og gjøre fellesområdene attraktive og sikre. Gjennom dette kan fellesutgiftene reduseres – det nyter alle godt av. Dette arbeidet må styreleder jobbe med å synliggjøre for både medeiere og nye kjøpere.

Brede Hertzenberg gjorde nettopp dette. I 2013 kjøpte han leilighet i Bygdøy Alle 17. Et sameie bestående av 16 enheter. Han ble styreleder ved første anledning og arvet en bygningsmasse med behov for vedlikehold og har jobbet proaktivt med vedlikehold siden, noe som begynner å gi resultater. Vedlikehold koster og med målsetning om å redusere felleskostnader parallelt, var det behov for å redusere utgifter. Brede tok tak i eksisterende avtaler og leverandører. Noen ble reforhandlet og andre byttet ut. Nå er det høyere kvalitet og lavere kostnader enn før.

Viktigst av alt har allikevel vært å skape en god kultur i sameiet. Det gjør styrelederjobben enklere. Dette ble løst ved felles arrangementer, jevnlige nyhetsbrev, nettside og informasjon på mail. I tillegg svarer Brede så raskt han kan når noen tar kontakt. Når han en dag overlater styreledervervet, håper han å etterlate seg et veldrevet og harmonisk sameie med lave felleskostnader.

Innen utgangen av april for sameier og utgangen av juni for borettslag, skal det etter loven avholdes sameiermøter eller generalforsamlinger. Da har du muligheten til å melde deg til styreverv.

 

Ta utfordringen som Brede Hertzenberg!

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene

28 apr 2016

Få lavere felles kostnader til TV og Internett!

Det er forskjell på felles kostnader og felleskostnader. I mange sameier og borettslag ligger TV i felleskostnadene, men ikke internett. Det kan koste beboerne tusenvis av kroner i året.

Nesten alle husholdninger i Norge har internett* og tjenesten kan sammenliknes med TV – noe «alle» har. Ofte ser man kun på hvor mye en avtale med internettleverandøren vil koste i form av felleskostnader, ikke hvor mye en slik avtale kan spare beboerne samlet. Det kan være lurt å finne ut hvor mange hos dere som har internett og hvor mye de betaler i dag.

Om for eksempel 10 av 100 beboere ikke har internett, men de resterende 90 har det og de kan spare 200kr/mnd hver blir dette en besparelse på 18.000,- i mnd eller 216.000,- i året. Da er det kanskje verdt å øke felleskostnadene med 50,-  kr for å få til en samleavtale? De ti som ikke har internett blir ikke fornøyde med en slik økning, men til gjengjeld er det kanskje en del av de andre som ikke har TV? Det er nok uansett verdt å gjøre litt undersøkelser for å se på mulighetene.

Det er vanlig at sameiet eller borettslaget betaler for en grunnpakke og at beboerne kan bygge på denne med flere kanaler til TV eller høyere hastighet på nett.

Det er mange leverandører og vi anbefaler å be om tilbud fra flere leverandører.  Husk alltid å se etter skjulte kostnader; modem, tv-bokser og annet. Se særlig hva prisene er for å gjøre justeringer for den enkelte beboer (økt hastighet, flere tv-kanaler, o.l.) Når avtalen er inngått anbefaler vi å følge opp leverandøren jevnlig. Lag en rutine i styret for å reforhandle denne i god tid før avtalen fornyes.

Dette var et tips til styret.

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene

 

* 80% av norske husholdninger har internett (nært 100% i storbyene) og gjennomsnittshastigheten per husholdning er ca. 33 Mbit/s. Begge øker.