Forretningsfører

Styret.com består av en styreportal med verktøy for styrearbeid i borettslag/sameier, og en forretningsfører-portal som sparer tid for forretningsfører. Vi håndterer oppsett, opplæring og supportering av verktøyet mot både forretningsfører og styrer, alt inkludert i fast månedspris.
FORRETNINGSFØRERPORTALEN

Denne portalen gir en oversikt over boligselskapene og lar forretningsføreren jobbe med de ulike kundene sine.

Godkjenning av fakturaer og signering av dokumenter er kjernefunksjonalitet.

SMS og epost til beboere eller styret er en del av portalen. Det er også saksoppfølging.

Forretningsfører har tilgang til det enkelte boligselskap på lik linje med styret.

STYREPORTALEN

Styreportal er blitt en naturlig del av styrearbeid i 2016.

Styreportalen gir styret oversikt over eget borettslag/sameie, med beboerlister, SMS, kart, saksoppfølging og styrereferater.

Her kan styret endre hjemmesiden, håndtere HMS og holde beboerne informert.