Rørkontroll gir kostnadskontroll


Rørkontroll gir kostnadskontroll

Avløpsrør skaper usikkerhet og hodebry for mange styreledere.  Avløpsrørene fører kloakk og vann fra dusj, vasker og maskiner ned til det kommunale rørsystemet. Avløpsrør defineres som fellesområder og det er styrets oppgave å ha kontroll på disse. Frem til den kommunale ledningen er det sameiet og borettslaget som har vedlikeholdsansvaret.  Kvalitet og vedlikehold av avløpsrør påvirker sameiets og borettslagets økonomi i stor grad. Plassering av rør og avstand til kommunal ledning kan ha betydning for en eventuell rehabilitering.

Avløpsrør finnes i støpejern (soilrør) og plast. Vanlig levetid er fra 30 år og oppover. Hvor flinke sameier og borettslag er til å vedlikeholde avløpsrørene påvirker levetiden og der igjen kostnader. Allikevel kan det forekomme lekkasjer grunnet bl.a. materialtretthet og fysiske skader.

Det er ofte enkle kjennetegn på at avløpsrør må renses eller rehabiliteres:

  • Surkling og gurgling, eller når vann renner sakte ut av vasker, sluk eller toalett grunnet slam eller fett som har bygd seg opp
  • Det lukter «kloakk» tidvis og på forskjellige steder
  • Lekkasjer og skader på rør

Når et avløpsrør må rehabiliteres er det i hovedsak tre metoder å velge i mellom:

  1. Utskifting av rørsystemet (rundt 100 – 200 000 per leilighet)
  2. Strømpeforing av rørsystemet (rundt 40 – 70 000 per leilighet)
  3. Sprøyting av rørsystemet (rundt 30 – 50 000 per leilighet)

Det er store kostnadsforskjeller på de tre variantene og noen rehabiliteringsprosjekter kan medføre et behov for å kombinere metodene. Dersom røret er under 20 år, betaler forsikringen skaden (sjekk forsikringspapirer). Deretter slår man av 5 prosent per år. Når rørene har nådd den høye alder av 40 år, er det ikke mer å hente.

Et av flere selskap som ofte er i kontakt med sameier og borettslag er Power Clean. De kan fortelle om mange styreledere som tar kontakt grunnet avløpsrørproblemer. Deres erfaring med avløpsrør er at mange sameier og borettslag setter i gang rehabiliteringsprosjekter altfor tidlig. Selv om rørene er tette, betyr ikke det nødvendigvis at det er grunnlag nok for rehabilitering. En rens av hele avløpssystemet gjør ofte at avløpsrørene «lever» i mange år til. Dette er langt rimeligere per leilighet enn rehabilitering (900 – 4000 per leilighet). En annen erfaring er at sameier og borettslag har ventet for lenge før de har tatt kontakt. Deres råd til styreledere er:

  • Utfør jevnlig vedlikehold og rens av avløpsrør, gjerne hvert 5 år
  • Være påpasselig og observant når det gjelder lekkasjer og skader på rørene, det er klare tegn på at noe må gjøres selv om det ikke har gått 30 år
  • Be om en uavhengig tilstandskontroll av rørene når de nærmer seg over 30 år levetid

Et tips til styret er å søke etter selskaper som leverer rens og rehabilitering av avløpsrør. Det er mange leverandører å velge mellom. Vi ønsker lykke til med rørkontrollen.

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene

Write a Comment